EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

DEBATY W PROJEKCIE


5.12.2022 HRUBIESZÓW Z czego wynika zaangażowanie młodzieży w sprawy publiczne?

O powodach angażowania się lub nie angażowania się młodzieży w życie publiczne rozmawialiśmy na pierwszej z cyklu debat zrealizowanych w ramach projektu pt. „KOO”.

Wspomniane wydarzenie miało miejsce w dniu 5.12.2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Janiec, dyrektor wyżej wymienionej placówki. Udział w niej wzięli m.in. członkowie młodzieżowej rady miasta. Debata zorganizowana w formie warsztatów rozpoczęła się wstępem na temat tego, czym w ogóle jest zaangażowanie. Następnie młodzi ludzie opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z angażowaniem się w różnego rodzaju inicjatywy. Uczestnicy spotkania najczęściej deklarowali swój udział w samorządzie szkolnym, młodzieżowej radzie miasta, ale także ofiarowywali swoją pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Następnie dyskusja została ukierunkowana na powody angażowania się bądź nie ze strony młodych ludzi. Młodzież odpowiadała, że angażuje się ze względu na chęć niesienia pomocy innym, potrzeby uznania ze strony innych, a także dlatego, że po prostu to lubi. Jedna z uczennic zwróciła uwagę na fakt, że młodzi niechętnie uczestniczą w wyborach np. do samorządu, czy na przewodniczącego klasy, ponieważ uważają, że ich udział nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, a uczestnictwo niewiele zmieni.

Debata, podobnie jak i cały projekt, zostały sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.
Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw