EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji
wersja PDF

Formularz rekrutacyjny
wersja PDF
wersja MsWORD

Karta oceny formularza rekrutacyjnego
wersja PDF

Oświadczenie Uczestnika Projektu
wersja PDF

Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa
wersja PDF
wersja MsWORD

Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
wersja PDF
wersja MsWORD

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej
wersja PDF
wersja MsWORD

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych
wersja PDF


Warunki przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy określa:

Regulamin przyznawania środków finansowych
wersja PDF

Wzór Biznesplanu na okres dwóch lat działalności
wersja PDF
wersja MSWord

Karta oceny Biznesplanu
wersja PDF

Wniosek o przyznanie środków finansowych
wersja PDF
wersja MSWord

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
wersja PDF
wersja MSWord

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego
wersja PDF

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
wersja PDF

Umowa o świadczenie usług doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego
wersja PDF

Oświadczenie o otrzymaniu - nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
wersja PDF
wersja MSWordBIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych