EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Sandomierska 89 25-318 Kielce, piętro I, pokój 3


+48 727 400 872,
e-mail: eds@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/biznesnastartBIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych