EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


19.03.2018 Szanowni Uczestnicy
I tury Projektu!

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów odbędzie się w dniu 23 marca.
Wszystkim życzymy powodzenia!!!


13.03.2018 WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do II tury projektu "Biznes na start!"

W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w II turze projektu, lista rezerwowa oraz lista osób, które nie uzyskały minimum punktowego do udziału w projekcie.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II turze projektu
 2. Lista rezerwowa
 3. Lista osób, które nie otrzymały minimum punktowego.

12.03.2018 Szanowni Uczestnicy Projektu!

Informujemy, iż termin składania Biznesplanów został przedłużony do 19 marca. Miejsce składania biznesplanów: Biuro Projektu: ul. Sandomierska 89, Kielce.


05.03.2018 rozmowy kwalifikacyjne do II tury projektu

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne do II tury projektu "Biznes na Start" odbywać się będą od 6 do 12 marca. Kandydatów do projektu będziemy umawiać telefonicznie.


21.02.2018r. WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu "Biznes na start!"

W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w I turze projektu, lista rezerwowa oraz lista osób, które nie uzyskały minimum punktowego do udziału w projekcie.

 1. Lista osób zakwalifikowanych
 2. Lista rezerwowa
 3. Lista osób, które nie otrzymały minimum punktowego.

02.2018r. II tura rekrutacji REKRUTACJI

Informujemy, że termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu uległ zmianie.
Formularze będą przyjmowane w dniu 28.02.2018r. w biurze projektu – ul. Sandomierska 89 pokój 3, Kielce."


16.01.2018r. Zaczynamy
rekrutację do projektu!

W dziale DO POBRANIA - dostępne są już formularze zgłoszeniowe do projektu "Biznes na start!".

Informujemy, że przyjmowanie formularzy do I tury projektu odbędzie się w dniach 31 stycznia – 05 lutego 2018r. w biurze projektu – ul. Sandomierska 89 pokój 3, Kielce.


28.12.2017r. Rozpoczynamy realizacje projektu "Biznes na Start"

Projekt "Biznes na Start" ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce "O Projekcie").

Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację.


Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu
to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:


 1. koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności– 25 313, 52 zł;
 2. wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy: 1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


W zakładce do pobrania dostępne są dokumenty rekrutacyjne:

 1. formularz rekrytacyjny
 2. Regulamin rekrutacji

POBIERZ / PRZECZYTAJ DOKUMENTY


O PROJEKCIE

Projekt "Biznes na Start" ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce "O Projekcie"). Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację. Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:

 1. koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności – 25 313,52 zł;
 2. wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy: 1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.

CELE

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie OSI województwa Świętokrzyskiego w wyniku pozyskania przez 60 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe, wsparcie doradczo-szkoleniowe), a także w wyniku tego, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze objętym programem.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 68 osób w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Obszar Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego

Więcej o uczestnikach


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu i dostarczenie ich wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej, a także w Biurze Projektu pod adresem ul. Sandomierska 89 25-318 Kielce, piętro I, pokój 3. Można złożyć je osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub tradycyjną pocztą (listem poleconym).

REKRUTACJA

Proces rekrutacji rozpocznie się

- dla I tury: od 31.01.2018r.
i trwać będzie do 05.02.2018r.
- dla II tury: 28.02.2018r.
i trwać będzie do 28.02.2018r."
BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych