EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


13.04.2018r. Kielce

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – Doradca prawny w ramach pomostowego wsparcia specjalistycznego doradczego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Biznes na start! zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa prawnego w ramach pomostowego wsparcia specjalistycznego doradczego.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDF


13.04.2018r. Kielce

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – Doradca finansowy w ramach pomostowego wsparcia specjalistycznego doradczego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Biznes na start! zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa finansowego w ramach pomostowego wsparcia specjalistycznego doradczego.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDF


13.04.2018r. Kielce

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – Doradca marketingowy w ramach pomostowego wsparcia specjalistycznego doradczego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Biznes na start! zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa marketingowego w ramach pomostowego wsparcia specjalistycznego doradczego.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDF


05.02.2018r. Kielce

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – Trener / Doradca biznesowy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Biznes na start! zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDF


05.02.2018r. Kielce

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – sala

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Biznes n start! zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI - najem sali.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDFBIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych