EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 68 osób w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Obszar Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego w skład, którego wchodzą:


 • w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 • w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 • w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
 • w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 • w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 • w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 • w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 • w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
 •  w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 • w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
 • w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock.
 • w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne (zarejestrowane u Urzędzie Pracy z ustalonym I lub II profilem pomocy), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:


 • kobiety, osoby po 50. roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niskowykwalifikowane,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Status uczestnika projektu na rynku pracy, a także jego wiek ustalane są w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych