EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt "Biznes na start" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.


CELE

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie OSI województwa Świętokrzyskiego

w wyniku pozyskania przez 60  osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe, wsparcie doradczo-szkoleniowe), a także w wyniku tego, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze objętym programem.

Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu
to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:


 1. koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności – 25 313, 52 zł;
 2. wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy:
  1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 68 osób w wieku powyżej 29 lat

zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Obszar Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego w skład, którego wchodzą:

 • w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 • w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 • w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
 • w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 • w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 • w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 • w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 • w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
 •  w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 • w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
 • w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock.
 • w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne (zarejestrowane u Urzędzie Pracy z ustalonym I lub II profilem pomocy), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety, osoby po 50. roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niskowykwalifikowane,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Status uczestnika projektu na rynku pracy, a także jego wiek ustalane są w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu i dostarczenie ich wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej, a także w Biurze Projektu pod adresem ul. Sandomierska 89 25-318 Kielce, piętro I, pokój 3. Można złożyć je osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub tradycyjną pocztą (listem poleconym).
BIZNES NA START

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Podziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych