EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne


Wsparcie finansowe

Regulamin przyznawanego wsparcia - PDF

Wzór biznesplanu - MSWord

Karta oceny biznesplanu - PDF

Minimalny zakres wymagań przy ocenie - PDF

Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia - PDF

Interpretacja VAT - PDF


ZABEZPIECZENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zestaw dokumentów - archiwum ZIP


NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW Z I TURY PROJEKTU "ROZWIŃ SKRZYDŁA!"

Zestaw dokumentów - archiwum ZIP


NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW Z II TURY GRUPY 3 PARTNERA PROJEKTU PROJEKTU "ROZWIŃ SKRZYDŁA!"

Zestaw dokumentów - archiwum ZIPDokumenty rozliczeniowe wsparcia pomostowego


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN