EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

BIURO PARTNERA PROJEKTU


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 3.


Biuro pozbawione barier architektonicznych:

ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin

telefon: +48 881 473 901
e-mail: e.mirocha@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/rozwinskrzydla

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00


PROJEKT "ROZWIŃ SKRZYDŁA"

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA!” NR RPLU.09.03.00-06-0130/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 168 396,65 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 393 137,14 PLN