EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne


Pozostałe dokumenty


Zasady rozliczania uzyskanego wsparcia na założenie działalności gospodarczej - załączniki

  1. Zasady rozliczania dotacji
  2. Zestawienie dokumentów rozliczających dotację zał .1
  3. Opis faktury zał.2
  4. Oświadczenie o wydatkowaniu zgodnie z biznesplanem zał. 3
  5. Ośwadczenie - rzeczy używane zał. 4
  6. Oświadczenie o niekupowaniu od członków rodziny zał. 5
  7. Oświadczenie -kasa fiskalna zał. 6
  8. Zestawienie dokumewntów wsparcie pomostowe zał. 7
ZBIÓR DOKUMENTÓW DO POBRANIA - ZIPPromocja projektu

PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN