EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU "Przedsiębiorcze Lubelskie"

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 3.


+48 793 125 321
e-mail: m.krasucki@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiębiorczelubelskie

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN