EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


18.05.2020 II tura rekrutacji do projektu

Informujemy, że II tura rekrutacji do projektu rozpocznie się z dniem 25.05.2020 r . i potrwa do 30.06.2020 r.
Zalecaną formą składnia dokumentów ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju jest przesyłanie ich drogą pocztową na adres ul. 3 Maja18/5a, 20- 078 Lublin, II piętro, pokój nr 3 (sekretariat).
Osobiste złożenie dokumentów możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr 793 125 321 oraz przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności (maseczka zachowanie odpowiedniego dystansu).
Dokumenty można pobrać ze zakładki pobierz


23.04.2020 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – I TURA REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu.
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Do pobrania: Ostateczna lista zakwalifikowanych do projektu - pierwszy nabór

04.03.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Partnera firmy KLS Partners

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i smsowo o wynikach rekrutacji.
Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Do pobrania: Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Partnera firmy KLS Partners

16.04.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

ISzanowni Państwo, p oniżej prezentujemy wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Lidera projektu Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i smsowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Do pobrania:Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

27.09.2019 Informacja dla aplikujących d o projektu - Obszary objęte rewitalizacją

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa. Zapraszamy do aplikowania. 
W związku z powtarzającym, się błędem formalnym dotyczącym miejsca zamieszkania osób składających dokumenty rekrutacyjne pragniemy podkreślić, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie koniecznie muszą mieć miejsce zamieszakania na obszarach  gmin : Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Puławy (gmina miejska), Dęblin (gmina miejska), gmina: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska), miasto Chełm,  Leśniowice (gmina wiejska), Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska), Hrubieszów (gmina miejska), Tomaszów Lubelski (gmina miejska), Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej w powiecie biłgorajskim) oraz dodatkowo  koniecznie muszą mieszkać na obszarach objętych rewitalizacją ww. gminach.

W celu przyspieszenia oceny formalnej, mile widziane będzie dołączenie do formularza rekrutacyjnego zaświadczenia z urzedu gminy o tym, że miejsce zamieszkania objęte jest obszarem rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy link do obszarów  gmin objętych rewitalizacją w poszczególnych gminach:

Parczew: obszary objęte rewitalizacją
Puławy :obszary objęte rewitalizacją
Dęblin : obszary objęte rewitalizacją
Urszulin: obszary objęte rewitalizacją
Włodawa: obszary objęte rewitalizacją
Wola Uhruska: obszary objęte rewitalizacją
Wyryki: obszary objęte rewitalizacją
Chełm: obszary objęte rewitalizacją
Leśniowice: obszary objęte rewitalizacją
Rejowiec Fabryczny: obszary objęte rewitalizacją
Ruda Huta: obszary objęte rewitalizacją
Siedliszcze: obszary objęte rewitalizacją
Wierzbica: obszary objęte rewitalizacją
Wojsławice: obszary objęte rewitalizacją
Hrubieszów:obszary objęte rewitalizacją
Tomaszów Lubelski: obszary objęte rewitalizacją
Józefów: obszary objęte rewitalizacją


27.09.2019 Dokumenty rekrutacyjne już dostępne

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Przedsiębiorcze Lubelskie". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce DO POBRANIA .

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w biurze projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20- 078 Lublin.

Informujemy również, że rekrutacja do projektu (I tura) rozpocznie się z dniem 27.01.2020 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. 3 Maja18/5a, 20- 078 Lublin, II piętro, pokój nr 3 (sekretariat) w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


27.09.2019 MATERIAŁY PROMOCYJNE

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem i ulotką do projektu. (link do plakatu i ulotki).

PLAKAT i ULOTKA PROJEKTU


21.10.2019 Rekrutacja do projektu Przedsiębiorcze Lubelskie niebawem zostanie rozpoczęta.

Po zatwierdzeniu dokumentacji rekrutacyjnej zostanie ogłoszony termin składania dokumentów. Dokumenty do pobrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu - TUTAJ
- liczymy, że stanowi szansę dla Państwa rozwojuO PROJEKCIE

Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.


CELE

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) .


FORMY WSPARCIA

W projekcie zapewniono kompleksowe wsparcie obejmujące następujące zadania (poprzedzone diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji do projektu). Efektami wsparcia będzie przygotowanie Uczestników/-czek do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo , zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.


PEŁNE INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN