EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Pliki do pobrania

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w projekcie po uwzględnieniu odwołań od ocen Komisji Oceny Wniosków.

HRUBIESZÓW

Lista osób zakwalifikowanych / PDF

Lista osób niezakwalifikowanych / PDF

LUBARTÓW

Lista osób zakwalifikowanych / PDF

Lista osób niezakwalifikowanych / PDF


Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu "Postaw na biznes !".

W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane niebawem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie o terminie rozmowy z doradcą zawodowym.

Lista osób zakwalifikowanych / PDF
Lista osób niezakwalifikowanych / PDF


Formularz rekrutacyjny
wersja PDF
wersja MsWORD

Regulamin rekrutacji
wersja PDF

Karta oceny formularza rekrutacyjnego
wersja PDF


Biznesplan
wersja PDF
wersja MSWord

Karta oceny biznesplanu
wersja PDF
wersja MSWord

Regulaminu Komisji Oceny Wniosku
wersja PDF


Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
wersja PDF
wersja MSWord

Zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu
wersja PDF
wersja MSWord

Zakres umowy o udzieleniu wsparcia finansowego
wersja PDF
wersja MSWord

Wzór weksla
wersja PDF
wersja MSExcel

Deklaracja wystawcy weksla
wersja PDF
wersja MSExcel

Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego/wyposażenia
wersja PDF
wersja MsWORD

Wzór - rozliczenie wsparcia pomostowego
wersja MsEXCEL

POSTAW NA BIZNES!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 696 471,34 PLN