EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


04.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – ekspert w zakresie oceny wniosków

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Postaw na biznes !" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie oceny formalno – merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, składającego się z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDF02.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert – trener

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Postaw na biznes !" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDF02.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert – doradca biznesowy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Postaw na biznes !" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa.

Więcej informacji w załączniku : DO POBRANIA:

dokument PDFPOSTAW NA BIZNES!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 696 471,34 PLN