EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


16.04.2020 Sytuacja w projekcie
Kierunek Praca!

Pomimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem w kraju działania w naszym projekcie Kierunek Praca! dopasowują się do sytuacji.
Od kwietnia wszyscy Uczestnicy są już na stażach zawodowych, które potrwają do końca czerwca.
Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności osoby wykonują swoje obowiązki jako pracownicy biurowi i sprzedawcy.
Cały czas pozostają również w kontakcie z pośrednikiem pracy i koordynatorem w celu uzyskania wsparcia i potrzebnych informacji.


16.03.2020 Biuro projektu
zamknięte do odwołania

Szanowni Państwo,
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz szybkim tempem rozprzestrzeniania się wirusa biuro projektu jest zamknięte do odwołania.

Pracownicy będą pracować zdalnie, a preferowanym sposobem kontaktu jest e-mail i/lub telefon komórkowy (m.rajchel@eds-fundacja.pl, 576 325 861) .
O wszystkich działaniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.


28.01.2020 Harmonogramy

Zapraszamy Uczestników Projektu na zajęcia w ramach szkolenia zawodowego "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej".
Zaczynamy 30.01.2020.
Szczegółowy harmonogram poniżej.

Harmonogram - PDF


23.01.2020 Rekrutacja do końca stycznia

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kierunek Praca!
została wydłużona do 31.01.2020r.
To już ostatni moment aby wziąć udział w naszym projekcie. Zapraszamy!


04.12.2019 Rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kierunek Praca!
została przedłużona do 31.12.2019r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie


17.10.2019 Harmonogramy

Zapraszamy Uczestników Projektu gr. IV projektu na zajęcia w ramach szkolenia zawodowego "Pracownik administracyjno-biurowy".
Zaczynamy 21.10.2019.
Szczegółowy harmonogram poniżej.

Harmonogram - PDF


15.10.2019 Harmonogramy

Zapraszamy II grupę ścieżki szkoleniowej projektu "Kierunek Praca!" na zajęcia z pośrednikiem pracy, które odbędą się w Rzeszowie na Placu Śreniawitów.
Szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

Harmonogram - PDF


20.09.2019 Harmonogramy wsparcia

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25.09.2019r. kolejna grupa uczestników rozpocznie udział w projekcie.

W pierwszej kolejności uczestnicy odbędą spotkania w ramach Instrumentów i usług rynku pracy służących do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej.
Kolejnym etapem będzie udział w poradnictwie zawodowym obejmującym udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, udzielenie informacji o rynku pracy, wzmocnienie niezbędnych cech osobowości, udzielenie porad mających za zadanie ułatwienie wyboru zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia zatrudnienia.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami poszukującymi pracy.

Poniżej znajdują się szczegółowe harmonogramy wsparcia:

Harmonogram wsparcia - PDF

Harmonogram poradnictwa - PDF


25.08.2019 Harmonogramy

Od 29.08.2019 zapraszamy uczestników zakwalifikowanych do I ścieżki projektu "Kierunek praca!" do udziału w zajęciach indywidualnych z pośrednikiem pracy.
Zajęcia odbywać się będą przy ul Katedralnej w Przemyślu.
Szczegółowych informacje udzielamy telefonicznie.
Poniżej załączamy harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram - PDF


30.07.2019 Harmonogram szkolenia

Firma INSPIRES Sp. z o.o., informuje iż w dniu 02.08.2019r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla uczestników projektu „Kierunek praca!”. Szkolenie odbywać się będzie na terenie miasta Przemyśl.

Szczegółowy harmonogram szkolenia - PDF


24.07.2019 WZORY DOKUMENTÓW

Informujemy, iż rekrutacja do ścieżki dotacyjnej (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) została zakończona.

Przyjmujemy natomiast w dalszym ciągu zgłoszenia od osób zainteresowanych odbyciem szkolenia oraz stażu zawodowego w ramach projektu. Rekrutacja ma charakter ciągły w tym przypadku – trwa do momentu zgłoszenia się ostatniego uczestnika.

Na chwilę obecną zajęcia rozpoczęła 1 grupa z 6 planowanych. Zapraszamy do kontaktu.


17.07.2019 WZORY DOKUMENTÓW I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

CZYTAJ WIĘCEJ


01.07.2019 LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

w ramach projektu "Kierunek praca!" numer POWER.01.02.01.18-0069/18.

Informujemy, że pisma z wynikiem oceny, zostały skierowane dzisiaj na adres mailowy wskazany przez Uczestnika Projektu oraz pocztą tradycyjną na adres wskazany w dokumentacji.

Lista rankingowa / PDF


13.06.2019 ZABEZPIECENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prosimy o zapoznanie się z Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .

CZYTAJ WIECEJ


09.06.2019 Harmonogram szkolenia

Od 12.06.2019 zapraszamy uczestników zakwalifikowanych do I ścieżki projektu "Kierunek praca!" do udziału w zajęciach indywidualnych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb zawodowych oraz określeniu rodzaju wsparcia.
Zajęcia odbywać się będą przy ul Katedralnej w Przemyślu.
Szczegółowych informacje udzielamy telefonicznie.
Poniżej załączamy harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram - PDF


03.06.2019 Harmonogram szkolenia

Firma INSPIRES Sp. z o.o., informuje iż w dniu 11.06.2019r. rozpoczynają się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe harmonogramy szkoleń znajdziecie Państwo poniżej.

Harmonogram - grupa 1 - PDF

Harmonogram - grupa 2 - PDF


23.05.2019 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Informujemy, iż trwa nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu
Ścieżka I ( szkoleniowo - stażowa).


23.05.2019 Poradnictwo zawodowe

Firma INSPIRES Sp. z o.o., informuje iż Poradnictwo zawodowe, realizowane w ramach projektu „Kierunek praca!”, będzie prowadzone w terminach: V.2019 r. - I.2020 r.

Poradnictwo zawodowe, realizowane jest w wymiarze 3h/osobę (1 sesje po 3h/osobę). Polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikami projektu. Obejmuje udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, udzielanie informacji zawodowych, informacji o rynku pracy oraz możliwościach szkoleń i zawodowych oraz w zakresie zakładania działalności gospodarczych.

Celem poradnictwa zawodowego jest wzmocnienie niezbędnych cech osobowych w pracy zawodowej, udzielanie porad mających za zadanie ułatwienie wyboru zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Wsparcie jest realizowane dla 78 osób przed doświadczonego i wykwalifikowanego doradcę zawodowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z doradcą.


19.05.2019 Harmonogram szkolenia

Zapraszamy Uczestników projektów zakwalifikowanych do II ścieżki dotacyjnej projektu Kierunek praca! na indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach Instrumentów i usług rynku pracy służących identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej (obejmuje utworzenie Indywidualnego planu działania.
Na zajęcia zapraszamy od 20.05.2019; zajęcia będą odbywać się przy ul. Kolejowej 1 w Rzeszowie.
Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć.
O szczegółach Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Harmonogram - PDF

Harmonogram - PDF


17.05.2019 Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

1. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych
do udziału w projekcie / PDF

2. Lista rezerwowa / PDF

3. Lista osób nie zakwalifikowanych
do udziału w projekcie / PDF


10.05.2019 Informacji o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji- Ścieżka II - Rozmowa z doradcą zawodowym adres: Center Park, ul. Kolejowa 1, piętro III , Rzeszów

Zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji - lista / PDF


12.04.2019 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Informujemy, iż nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu (ścieżka dotacyjna) będzie prowadzony w dniach 29-30.04.2019 godz. 9.00-15.00 w biurach projektu.


Marzec 2019 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?

Nie czekaj!

Zgłoś się do udziału w bezpłatnym projekcie „Kierunek praca!”

Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego.

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie? ...
o tym można dowiedzieć się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...
o tym można dowiedzieć się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...
o tym można dowiedzieć się w części "REKRUTACJA"


WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

CELE

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. WIęcej w części "Projekt"

UCZESTNICY

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 78 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują woj. podkarpackie,
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • są w wieku 18-29lat ( do ukończenia 30r.ż) oraz
 • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub należą do grupy tzw. ubogich pracujących, są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

Kryterium strategiczne:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno – gospodarczą.
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Szczegółowy opis kryteriów dostępu w dziale "Uczestnicy"

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników I ścieżki szkoleniowej
 • Stypendium stażowe – dotyczy uczestników I ścieżki szkoleniowej
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Catering
 • Materiały dydaktyczne

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2019r. do 30.06.2020r.

PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.