EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU

Adres biura projektu w Rzeszowie:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. Ks. Sondeja 2 pok. 4, 35-011 Rzeszów

tel. 576 325 861
e-mail: m.rajchel@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/kierunekpraca-podkarpackiePROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "KIERUNEK PRACA!" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 191 020,61 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
INSPIRES SP. Z O. O.