EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


30.05.2017r. Kielce

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZNL/S/2017

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia na terenie gminy Kielce indywidualnych wywiadów z osobami niezatrudnionymi powyżej 29 roku życia znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na potrzeby II etapu rekrutacji do projektu

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania

ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja