EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Pliki do pobrania dla osób aplikujących do projektu i uczestników projektu

Regulamin rekrutacji do projektu nr RPSW.10.02.02-26-0046/16
wersja PDF

Formularz rekrutacyjny
wersja PDF
wersja MsWord

Oświadczenie uczestnika projektu
wersja PDF

ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja