EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUI Diagnoza potrzeb i INDYWIUDALNY PLAN DZIAŁANIA

(spotkania z doradcą zawodowym) 2 spotkania * 3 godziny


II Poradnictwo zawodowe

Indywidualne: 2 spotkania *2 godziny

Grupowe: 3 dni * 6 godzin


III Pośrednictwo pracy

Zajęcia indywidualne: 2 spotkania * 3 godziny (jedno przed szkoleniem, a drugie na koniec ścieżki wsparcia Uczestnika/Uczestniczki)

Trener wspomagający dla osób niepełnosprawnych


IV Szkolenia zawodowe

  1. Pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi (120h po 8h dziennie) - wszelkie zagadnienia programowe realizowane pod kątem pracy w budownictwie zasobooszczędnym, BHP, rysunek zawodowy, malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, wstawianie okien i drzwi, podłączanie elektroniki, w tym urządzeń OZE, moduły energetyczne G1, G2.
  2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120h po 8h dziennie) – organizacja sprzedaży, marketing w handlu i promocja, prowadzenie rozmów, w tym telefonicznych, zachowania konsumenckie, praca na komputerze w celu sprzedażowym, program do fakturowania, obsługa kasy fiskalnej, sprzedaż internetowa.
  3. Spawacz metodą MAG (145 godzin po 8h dziennie) – zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania.


V Staże zawodowe ze wsparciem adaptacyjnym

Trzymiesięczne staże zawodowe dla 65 osób biorących udział w szkoleniu zawodowym.

Sześciomiesięczne staże zawodowe dla 10 osób nie biorących udziału w szkoleniu zawodowym.

ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja