EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „Zmiana na lepsze!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10.00 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, na podstawie umowy podpisanej z WUP Kielce.UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 82 osób (30 kobiet i 52 mężczyzn) powyżej 29 roku życia z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce, należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełno sprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


CEL

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia 82 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.SZKOLENIA

 1. Pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi (120h po 8h dziennie) - wszelkie zagadnienia programowe realizowane pod kątem pracy w budownictwie zasobooszczędnym, BHP, rysunek zawodowy, malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, wstawianie okien i drzwi, podłączanie elektroniki, w tym urządzeń OZE, moduły energetyczne G1, G2.
 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120h po 8h dziennie) – organizacja sprzedaży, marketing w handlu i promocja, prowadzenie rozmów, w tym telefonicznych, zachowania konsumenckie, praca na komputerze w celu sprzedażowym, program do fakturowania, obsługa kasy fiskalnej, sprzedaż internetowa.
 3. Spawacz metodą MAG (145 godzin po 8h dziennie) – zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania.

 ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe


TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie 01.03.2017 – 28.08.2017


ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja