EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


28 lutego 2018 Staże od 1 marca

Właśnie zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu "Zmiana na lepsze!". Nasi uczestnicy już od 1 marca rozpoczną staże zawodowe.


31 stycznia 2018 Zaczynamy szkolenia

Już wkrótce rozpoczniemy szkolenia w ramach projektu "Zmiana na lepsze!". O terminach poinformujemy uczestników telefonicznie.


30 listopada 2017 Koniec rekrutacji

Zakończyliśmy rekrutację do projektu "Zmiana na lepsze!" . Osoby zakwalifikowane już wkrótce rozpoczną spotkania z Indywidualnego Doradztwa Zawodowego, Poradnictwa Zawodowego oraz Pośrednictwa Pracy, poprzedzających szkolenia oraz staże zawodowe.
Dziękujemy wszystkim kandydatom za zainteresowanie projektem!


23 sierpnia 2017, Kielce rekrutacja nadal trwa!

Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa!
Na szkolenia spawacz i pracownik robót wykończeniowych są jeszcze miejsca.
Uwaga! na szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej zostało już TYLKO KILKA MIEJSC.
Jest to ostatni dzwonek na udział w projekcie, zachęcamy więc do składania formularzy!
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w biurze w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej 89 od 8.00-16.00.
Formularze można wysyłać do nas również pocztą.


6 czerwca 2017, Kielce II etap rekrutacji

Informujemy, że w dniach 13-14.06.2017 zaplanowano II etap rekrutacji tj. wywiad z doradcą zawodowym/psychologiem.
Z osobami, które złożyły komplet dokumentów oraz w wyniku oceny formalnej i strategicznej zostały zakwalifikowane do II etapu będziemy kontaktować się telefonicznie w najbliższych dniach.


23 maja 2017, Kielce Pierwsze zgłoszenia...

Od początku maja napływają do nas formularze zgłoszeniowe na szkolenia.
Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa!! Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w biurze w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej 89 od 8.00-16.00. Formularze można wysyłać do nas również pocztą.


03 marca 2017, Kielce Trwa rekrutacja do projektu!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
Weź udział w bezpłatnym projekcie „Zmiana na lepsze!”

Zachęcamy do udziału mieszkańców gmin:
Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce.

Jakie korzyści płynął z udziału w projekcie? ...

o tym można dowiedziec się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "REKRUTACJA"


WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!

O PROJEKCIE

Projekt „Zmiana na lepsze!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10.00 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, na podstawie umowy podpisanej z WUP Kielce.

CELE

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia 82 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 82 osób (30 kobiet i 52 mężczyzn) powyżej 29 roku życia z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce, należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: • osoby powyżej 50 roku życia; • kobiety; • osoby z niepełno sprawnościami; • osoby długotrwale bezrobotne; • osoby o niskich kwalifikacjach.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe,

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2017 – 28.08.2017


PROMOCJA PROJEKTU
ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja