EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


23 sierpnia 2017, Kielce rekrutacja nadal trwa!

Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa!
Na szkolenia spawacz i pracownik robót wykończeniowych są jeszcze miejsca.
Uwaga! na szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej zostało już TYLKO KILKA MIEJSC.
Jest to ostatni dzwonek na udział w projekcie, zachęcamy więc do składania formularzy!
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w biurze w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej 89 od 8.00-16.00.
Formularze można wysyłać do nas również pocztą.


6 czerwca 2017, Kielce II etap rekrutacji

Informujemy, że w dniach 13-14.06.2017 zaplanowano II etap rekrutacji tj. wywiad z doradcą zawodowym/psychologiem.
Z osobami, które złożyły komplet dokumentów oraz w wyniku oceny formalnej i strategicznej zostały zakwalifikowane do II etapu będziemy kontaktować się telefonicznie w najbliższych dniach.


23 maja 2017, Kielce Pierwsze zgłoszenia...

Od początku maja napływają do nas formularze zgłoszeniowe na szkolenia.
Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa!! Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w biurze w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej 89 od 8.00-16.00. Formularze można wysyłać do nas również pocztą.


03 marca 2017, Kielce Trwa rekrutacja do projektu!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
Weź udział w bezpłatnym projekcie „Zmiana na lepsze!”

Zachęcamy do udziału mieszkańców gmin:
Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce.

Jakie korzyści płynął z udziału w projekcie? ...

o tym można dowiedziec się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "REKRUTACJA"


WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!

O PROJEKCIE

Projekt „Zmiana na lepsze!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10.00 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, na podstawie umowy podpisanej z WUP Kielce.

CELE

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia 82 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 82 osób (30 kobiet i 52 mężczyzn) powyżej 29 roku życia z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce, należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: • osoby powyżej 50 roku życia; • kobiety; • osoby z niepełno sprawnościami; • osoby długotrwale bezrobotne; • osoby o niskich kwalifikacjach.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe,

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2017 – 28.08.2017


PROMOCJA PROJEKTU
ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja