EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 82 osób (30 kobiet i 52 mężczyzn)

 • powyżej 29 roku życia
 • z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce,
 • należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby z niepełno sprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

ZMIANA NA LEPSZE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Działanie 10.0 – Otwarty rynek pracy,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 311 161,52 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 1 114 487,29 zł


www.europa.eu www.efs.gov.pl

partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.
Możesz Więcej Fundacja