EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DOKUMENTY DO POBRANIA
1. Procedury projektu grantowego
MSWord2. Schemat grantowy
MSWord3. Wniosek o przyznanie grantu (część A i B)
MSWord4. Wniosek o przyznanie grantu (część C)
XLSX5. Karta oceny wniosku o przyznanie grantu
PDF6. Standard kompetencji cyfrowych
PDF7. Wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie
PDF8. Umowa o powierzenie grantu
MSWord9. Załączniki do umowy o powierzeniu grantu
ZIP10. Materiały promocyjne
ZIPPROJEKT "W Sieci bez barier"Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).