EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


KONTAKTFundacja E-Prosperity

Adres: Aleje Racławickie 33/26a, 20-049 Lublin
Telefon: 81 759 30 11
E-mail: fundacja.eprosperity@wp.plEuropejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Adres: ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin
Telefon: 511 403 155
E-mail: eds@eds-fundacja.pl
PROJEKT "W Sieci bez barier"Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).