EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ORGANIZATORZY


W ramach projektu „W sieci bez barier” przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:Fundacja E-Prosperity

została utworzona w 2013 r. Głównym celem fundacji jest propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce; organizacja, promowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć społecznych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, rozwijania społeczności lokalnych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Prowadzimy działalność ukierunkowaną na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

powstała w 1993 roku. Fundacja realizuje inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami, jak również aktywizacji społecznej i edukacji, w tym osób niepełnosprawnych, młodzieży i seniorów. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji formalnej i nieformalnej, w ramach których przeprowadziła szereg działań szkoleniowych w tym również z zakresu ICT.


PROJEKT "W Sieci bez barier"Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).