EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


Lublin, 07.11.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/AOD/2017 – POŚREDNIK PRACY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego, w związku z realizacją projektu "Aktywni od dziś !" nr RPLU.11.01.00-06-0143/16 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy.

DO POBRANIA:

dokument PDF


Lublin, 07.11.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU – SALA

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego, w związku z realizacją projektu "Aktywni od dziś !" nr RPLU.11.01.00-06-0143/16 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na zrealizowanie USŁUGI, tj. najmu sali na potrzeby realizacji zadań o nazwie: • Indywidualny Plan Działania • Grupowe poradnictwo zawodowe • Indywidualne Pośrednictwo pracy

DO POBRANIA:

dokument PDF


Lublin, 07.11.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/AOD/2017 – DORADCA ZAWODOWY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego, w związku z realizacją projektu "Aktywni od dziś !" nr RPLU.11.01.00-06-0143/16 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz poradnictwa zawodowego grupowego.

DO POBRANIA:

dokument PDF

dokument MSWordAKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN