EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Rekrutacja odbywa się od 30.09.2017 i obejmuje następujące etapy:APLIKUJ DO PROJEKTU

  • Proces rekrutacji będzie trwać w okresie od 2.10.2017 do 28.02.2018

  • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu  i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu (www.eds-fundacja.pl/projekty/aktywnioddzis) oraz w biurze projektu pod adresem ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu, do rąk własnych Specjalisty ds. logistyki i monitoringu).


DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIAAKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN