EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne


Formularz rekrutacyjny
wersja PDF
wersja MSWord

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
wersja PDFDokumenty
do zwrotu
kosztów podróży

Wytyczne AOD
wersja PDF
wersja MSWord

Indywidualny formularz rozliczeniowy do zwrotu kosztów dojazdów dla Uczestniczek projektu
DOJAZD KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ
wersja PDF
wersja MSWord

Indywidualny formularz rozliczeniowy do zwrotu kosztów dojazdów dla Uczestniczek projektu
DOJAZD SAMOCHODEM PRYWATNYM
wersja PDF
wersja MSWord

Oświadczenie - zwrot kosztów podróży
wersja PDF
wersja MSWord

Zaświadczenie - koszt biletu uprawniającego do jednorazowego przejazdu
wersja PDF
wersja MSWord

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN