EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


Rzeszów, dn. 05.07.2017 r.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia. 05.07.2017r.

Dotyczy procedury wyboru nr. 2.ZAP.2017

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią odpowiedziLublin, dn. 17.02.2017 r.

Rozeznanie rynku 1/Zap/2017

dotyczące zakupu podręczników w związku z realizacją projektu „Zaprzyjaźnij się z językiem!”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.03.00-18-0109/16

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania
dokument MS WORD z treścią zapytania


ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie