EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


1 luty 2017, Rzeszów Trwa rekrutacja do projektu!

Rozpoczęliśmy nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego dla początkujących w ramach projektu: „Zaprzyjaźnij się z językiem!” Więcej informacji pod numerem telefonu: 576-325-861 lub w biurze projektu w Rzeszowie w godz. 9 – 15 , ul. Kopernika 1, piętro 5, pokój 52.

ZAPRASZAMY!!


2017r., Rzeszów Zaprzyjaźnij się z językiem

Rozpoczynamy realizacje projektu "Zaprzyjaźnij się z językiem".

OFERUJEMY:

kurs języka angielskiego – 120 godzin
materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia)
honorowany na międzynarodowym rynku pracy certyfikat TOEIC

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w dziale: DO POBRANIA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI

powiekszenie
TOEIC

(wymowa /toik/; ang. Test of English for International Communication) - certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane przez Educational Testing Service (ETS). Sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim od A1 do C1, według skali Rady Europy - Poziom biegłości językowej (stopień znajomości języka obcego danej osoby w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu).

O PROJEKCIE

Projekt „Zaprzyjaźnij się z językiem!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

CELE

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród 240 osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. Angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 240 osób (120 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z języka angielskiego, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • 120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub A2),
  • materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia),
  • honorowany na międzynarodowym rynku pracy certyfikat TOEIC

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.02.2017r. do 31.03.2018r.


PROMOCJA PROJEKTU
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie