EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „Zaprzyjaźnij się z językiem!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.


CELE

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród 240 osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • 120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub A2),
  • materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia),
  • honorowany na międzynarodowym rynku pracy certyfikat TOEIC


TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.02.2017r. do 31.03.2018r.
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie