EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, pietro 5, pok. 52,

tel. 576-325-861 , tel. 600-353-873
e-mail: m.rajchel@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/zaprzyjaznij_sieZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie