EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Rekrutacja odbywa się od 1 lutego 2017r. i obejmuje następujące etapy:APLIKACJA DO PROJEKTU

  • Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).


I ETAP SELEKCJI

  • Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych: określenie poziomu bazowego stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności językowych pod kątem utworzenia grup szkoleniowych o określonym poziomie (A1 i A2)

    Przygotowania oraz sprawdzenia testów dokonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.


II ETAP SELEKCJI

  • Sporządzenie protokołów z rekrutacji.
  • Postępowanie rekrutacyjne (Komisja Rekrutacyjna)


WYNIKI REKRYTACJI

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 20 grup po 12 osób.

  • Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.
  • Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
  • W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIAZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie