EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU


Kurs języka angielskiego dla osób początkujących na poziomie A 1 i A2
– 120 godzin szkoleniowych.

Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do soboty, dwa razy w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne.

Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu TOEIC.

TOEIC

(wymowa /toik/; ang. Test of English for International Communication) - certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane przez Educational Testing Service (ETS). Sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim od A1 do C1, według skali Rady Europy - Poziom biegłości językowej (stopień znajomości języka obcego danej osoby w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu).

Rodzina Certyfikatów TOEIC obejmuje:

TOEIC Listening and Reading - określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje słownictwo międzynarodowego środowiska pracy

TOEIC Speaking and Writing - określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy. Egzamin obejmuje słownictwo międzynarodowego środowiska pracy

TOEIC Bridge - określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje słownictwo ogólne

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie