EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


15.03.2020 PRACA ZDALNA

Szanowni Państwo,
W związku z obecną sytuacją epidemiczną i całkowitym przejściem pracowników Fundacji na pracę zdalną, informujemy, że Formularze zgłoszeniowe do projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości można przesyłać drogą mailową na adres: m.polak@eds-fundacja.pl


14.01.2020 ZASADY ROZLICZANIA UZYSKANEGO WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(III NABÓR)

Szanowni Państwo,
w związku z wypłatą wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla III naboru zamieszczamy zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce DO POBRANIA.

DO POBRANIA


16.12.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(III NABÓR)

Szanowni Państwo,
ogłaszamy ostateczną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (dotyczy III naboru).

DO POBRANIA


08.12.2020 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(III NABÓR)

Ogłaszamy wstępną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” dla III naboru.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 3 ust. 1 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia:
Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez uczestnika projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie. Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail oraz pocztą tradycyjna informację wraz z kartami ocen.

DO POBRANIA


13.11.2020 Nabór biznesplanów dla Uczestników z III naboru do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach trzeciego naboru. Dokumenty będzie można składać w dniach 16.11.2020 – 27.11.2020.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.11.2020 Informacja dot. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r.

Szanowni Państwo,
W dn. 10 listopada na stronie internetowej GUS pojawił się Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu, który jest dostępny pod adresem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-trzecim-kwartale-2020-roku,271,30.html


17.09.2020 Przedłużenie rekrutacji – III nabór )

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do składania FORMULARZY REKRUTACYJNYCH do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w ramach 3 naboru do projektu
NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 25.09.2020.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.09.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (II NABÓR)

Szanowni Państwo,
ogłaszamy ostateczną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (dotyczy II naboru).

DO POBRANIA


04.09.2020 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(II NABÓR)

Ogłaszamy wstępną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” dla II naboru.
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 4 ust. 2 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia:

1. Uczestnicy/-czki, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez Uczestnika/-czkę projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma o wynikach oceny.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail oraz pocztą tradycyjna informację wraz z kartami ocen.

DO POBRANIA


13.08.2020 ZASADY rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
w związku z wypłatą wsparcia na założenie działalności gospodarczej zamieszczamy zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce

DO POBRANIA


12.08.2020 Nabór biznesplanów dla Uczestników z II naboru do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach drugiego naboru.
Dokumenty będzie można składać w dniach 13.08.2020 – 26.08.2020.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.07.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,
ogłaszamy ostateczną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Ostateczna lista rankingowa o przyznanie środków finansowych


23.07.2020 Zabezpieczenie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedstawiany zasady i dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

WIĘCEJ INFORMACJI


20.07.2020 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłaszamy wstępną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 4 ust. 2 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia:

1. Uczestnicy/-czki, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez Uczestnika/-czkę projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma o wynikach oceny.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail oraz pocztą tradycyjna informację wraz z kartami ocen.

Wstępna lista rankingowa o przyznanie środków finansowych


09.07.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych – II TURA

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw publikuje wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach drugiej tury naboru formularzy rekrutacyjnych.
Ostateczna lista zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych - II tura

Lista rezerwowa - II tura


09.07.2020 Rekrutacja – III nabór

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do składania FORMULARZY REKRUTACYJNYCH do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w ramach 3 naboru do projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI


30.06.2020 Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych
na rozpoczęcie działalności gospodarczej – I nabór

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach pierwszego naboru.
Dokumenty będzie można składać w dniach 01.07.2020 – 14.07.2020.

WIĘCEJ INFORMACJI


08.05.2020 II TURA NABORU formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że termin rozpoczęcia II tury naboru formularzy zgłoszeniowych do proj. Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rusza w dn. 11.05.2020.

Uwaga! Przyjmowanie formularzy wydłużone do 19.06.2020

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ FORMULARZ REKRYTACYJNY
SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
- czytaj więcej


04.05.2020 PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENOWYCH ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo, informujemy, że w dn. 30.04.2020 zakończyliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach I tury naboru. O rozpoczęciu II tury naborów będziemy informować wkrótce.


17.02.2020 NABÓR JUŻ WKRÓTCE!

Już 27 lutego rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do nowego projektu dotacyjnego „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Modrzew” wraz z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy zamieszkujących tereny objęte rewitalizacją z:

 • Miasta Lublin
  oraz z powiatów:
 • lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,
 • świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,
 • biłgorajskiego – gmina Józefów,
 • hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,
 • tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne również na stronie Partnera Wiodącego :

http://www.modrzew.org/index.php/es-aktualnosci/189-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-formularzy-rekrutacyjnych


MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

lub osobiście w Biurze Partnera:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. 3-Maja 18/5a, Sekretariat
20-078 Lublin
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).


TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:

od 27.02.2020 do 30.04.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.


OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:
Kamila Tokarz tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Magdalena Polak tel. 511 403 138

O PROJEKCIE

Projekt ,,Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18

Beneficjent (Partner Wiodący): Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Partner: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Projekt skierowany jest do 76 osób fizycznych (z czego min. 46 osób będą stanowiły kobiety) od 30 r.ż. bezrobotnych i biernych zawodowo zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności: kobiet, osób w wieku powyżej 50 lat, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenach objętych programem rewitalizacji z obszarów:

 • powiatu lubelskiego (Miasto Lublin, Miasto Bełżyce, Miasto Bychawa, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Konopnica, Gmina Krzczonów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Wólka),
 • powiatu świdnickiego (Miasto Świdnik, Gmina Mełgiew, Miasto Piaski, Gmina Rybczewice),
 • powiatu biłgorajskiego (Miasto Józefów),
 • powiatu hrubieszowskiego (Miasto Hrubieszów),
 • powiatu tomaszowskiego (Miasto Tomaszów Lubelski).

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami objętymi działaniami rewitalizacyjnymi.

Wykaz dostępny pod linkiem:
http://www.modrzew.org/Download/.....pdf

FORMY WSPARCIA

 • Warsztat „ABC przedsiębiorczości”,
 • Doradztwo indywidualne w zakresie pisania biznesplanu,
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,
 • Wsparcie pomostowe doradcze i finansowe.

TERMIN

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" (Partner Wiodący) oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
(Partner Projektu)

od 01.09.2019 r. do 31.01.2022 r.


PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"PROJEKT „LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
NR RPLU.09.03.00-06-0166/18 REALIZOWANY W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wartość projektu: 4 751 915,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 4 039 127, 74 zł