EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURA PROJEKTU
"LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Biuro Partnera Wiodącego

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Ul. Racławicka 38-44, lok. 305, 21-040 Świdnik


tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344


BIURo PARTNERA

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 3.


+48 793 125 321
e-mail: eds@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiębiorczelubelskie

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00


PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.