EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


07.06.2018 Płock

Zaproszenie do składania ofert

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Kierunek PRACA (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – najem sali.
W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


21.05.2018 Płock

Zaproszenie do składania ofert

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Kierunek PRACA (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – Doradca Zawodowy.
W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania

PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 1 039 509 50 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


realizacja projektu
LIDEREM PROJEKTU JEST EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
PARTNEREM PROJEKTU JEST INSPIRES SP. Z O. O.