EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Przypominamy
o trwającej rekrutacji do projektu !
Rekrutacja trwa do końca sierpnia !10.08 2018 r. PRZERWA W PRACY BIURA

Informujemy, iż w dniach 15-17.08.2018 biuro projektu Kierunek PRACA w Płocku będzie nieczynne. Zapraszamy ponownie do kontaktu od 20.08.2018 od godz. 8.00


06.08 2018 r. NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Od dnia 06.08.2018 r. w projekcie obowiązuje zaktualizowany formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny do pobrania w zakładce „POBIERZ”.

W zakładce znajdą Państwo również regulamin projektu „Kierunek PRACA”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w projekcie.


01.08.2018 r. NOWE GRUPY PROJEKTOWE I PIERWSZE ZAJĘCIA SZKOLENIOWE

W ramach wzmożonych działań rekrutacyjnych, w sierpniu na terenie powiatu ciechanowskiego powstały kolejne dwie grupy szkoleniowe, które niedługo rozpoczną pierwsze spotkania z zespołem projektowym. Z tymi grupami szkolenia zawodowe planowane są na początek września.

Od połowy sierpnia zaczynają się również szkolenia dla grup z powiatu lipskiego, na pomoc kuchenną z elementami dietetyki oraz pracownika robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi G1 i G2.

W szkoleniu zawodowym będą brały udział 24 osoby (II grupy).


26.06.2018 r. PIERWSZE ZAJĘCIA W PROJEKCIE

Na obszarze powiatu lipskiego, z gmin Sienno i Rzeczniów udało nam się rozpocząć pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym w dwóch grupach liczących 12 osób. Podczas spotkań Uczestnicy mieli przeprowadzoną indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów, stworzone IPD pod kątem predyspozycji i potrzeb zawodowych.


Marzec 2018, Rzeszów Początek projektu
"Kierunek Praca"

Od dnia 01.03.2018 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o. rozpoczęła realizację projektu Kierunek PRACA na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W projekcie:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji z tworzeniem IPD i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego

2. Blok miękkich kompetencji społecznych

3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją rozpoznawalną i uznawaną w danym środowisku, sektorze i branży

4. 3 miesięczny, płatny staż zawodowy

5. Indywidualne pośrednictwo pracy – dla 100 % Uczestników/czek projektu


WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Liderem projektu jest EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW, partnerem projektu INSPIRES SP. Z O.O.

CELE

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 96 osób oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego. Lista powiatów objetych projektem w zakładce "Projekt"

UCZESTNICY

Projekt dedykowany jest w szczególności osobom, które borykają się z niepełnosprawnością, bezrobociem, (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane z III profilem pomocy), wykluczeniem społecznym, ubóstwem.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba powyżej 18 roku życia oddalona od rynku pracy, niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowy opis kryteriów dostępu w dziale "Uczestnicy"

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe (szkoleniowe- 6,65 zł/h brutto, stażowe –997,40 zł/m-c brutto)
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe
  • catering oraz poczęstunek

Proces rekrutacji trwać będzie w okresie
01.04.2018 - 31.07.2018

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce "Rekrutacja"


Projekt realizowany jest w terminie
01.04.2018 - 31.12.2018

PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 1 039 509 50 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


realizacja projektu
LIDEREM PROJEKTU JEST EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
PARTNEREM PROJEKTU JEST INSPIRES SP. Z O. O.