EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba powyżej 18 roku życia oddalona od rynku pracy, niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności wpisująca się w jedną z poniższych kategorii:

 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami (lekki lub umiarkowany stopień).
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy,
 • osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) (przy czym działania zaplanowane w projekcie Kierunek PRACA nie będą powielały wsparcia, które dana osoba otrzymuje lub otrzymała z PO PŻ).

Wykluczone z udziału w projekcie są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Gminy poniżej progu defaworyzacji określone w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego wpisujące się w obszar realizacji projektu - województwo mazowieckie, powiat:

 • białobrzeskiego
  Z gmin: Radzanów, Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce (gmina miejsko-wiejska)
 • ciechanowskiego
  z gmin: Ciechanów (gmina wiejska), Glinojeck (gmina miejsko-wiejska), Gołymin Ośrodek, Ojrzeń, Regimin, Sońsk
 • garwolińskiego
  z gmin: Borowie, Garwolin (gmina wiejska), Maciejowice, Parysów, Trojanów, Żelechów (gmina miejsko-wiejska)
 • gostynińskiego
  z gmin: Gostynin (gmina miejska), Gostynin (gmina wiejska), Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny
 • kozienickiego
  z gmin: Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów
 • lipskiego
  z gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko (gmina miejsko-wiejska), Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą,
 • łosickiego
  z gmin: Huszlew, Łosice (gmina miejsko-wiejska), Platerów
 • makowskiego
  z gmin: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Maków Mazowiecki, Młynarze, Płoniawy Bramura, Różan (gmina miejsko-wiejska), Rzewne, Sypniewo, Szelków
 • mińskiego
  z gmin: Cegłów, Latowicz
 • mławskiego
  z gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Szreńsk
 • nowodworskiego
  z gmin: Zakroczym (gmina miejsko-wiejska)
 • ostrołęckiego
  z gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn
 • ostrowskiego
  z gmin: Brok (gmina miejsko-wiejska), Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Stary Lubotyń, Zaręby Kościelne
PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 1 039 509 50 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


realizacja projektu
LIDEREM PROJEKTU JEST EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
PARTNEREM PROJEKTU JEST INSPIRES SP. Z O. O.