EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU


1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji z tworzeniem IPD i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego - dla 100% Uczestników/czek projektu- 96 osób x 4h zegarowych/os. (2 spotkania x 2h) wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne),

2. Blok miękkich kompetencji społecznych (podzielony na 2 moduły):

 • 1 Moduł – Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  Przeznaczony dla 100 % Uczestników/czek projektu- 96 osób x 5h zegarowych/os. (5 spotkań x 1h)
 • 2 Moduł – Grupowy trening interpersonalny
  Przeznaczony dla 100 % Uczestników/czek projektu- 96 osób podzielonych na grupy x 15h zegarowych/grupę (3 spotkania grupowe x 5h)

3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją rozpoznawalną i uznawaną w danym środowisku, sektorze i branży -  przeznaczony dla 100 % Uczestników/czek projektu- 96 osób podzielonych na 8 grup po 12 osób x 120h zegarowych (15 spotkań grupowych x 8h)

4. 3- miesięczny staż zawodowy

 • 3 miesięczne dla 81 Uczestników/czek projektu
  czas pracy 8h/dzień  - 40h/tydzień
 • 3 miesięczne dla 15 Uczestników/czek projektu z orzeczeniem o niepełnosprawności
  czas pracy 7h/dzień  - 35h/tydzień

5. Indywidualne pośrednictwo pracy – dla 100 % Uczestników/czek projektu

 • Zajęcia indywidualne – 96 os. dla każdej osoby po 8 h zegarowych (4 spotkania po 2h)
PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 1 039 509 50 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


realizacja projektu
LIDEREM PROJEKTU JEST EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
PARTNEREM PROJEKTU JEST INSPIRES SP. Z O. O.