EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ARCHIWUM PROJEKTU14.09.2016r., Lublin Konferencja "Inkubator Przedsiębiorczości" już za nami!

W dniu 25.10.2016 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca 2 lata realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 Partnerstwa Strategiczne.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2016r., Lublin Konferencje upowszechniające rezultaty projektu

Rozpoczynamy właśnie cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”. W toku wspólnej pracy, udało nam się przeprowadzić badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Malcie, kończymy także opracowywanie modelu Inkubatora przedsiębiorczości, opartego na wynikach prowadzonych badań.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2016r., Lublin Szkolenie: Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na bezpłatne szkolenie "Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży – Inkubator Przedsiębiorczości Zawodowej".

WIĘCEJ INFORMACJI

23-29.02.2016r Nasutów Szkolenie: „Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży”

W dniach 23-29.02.2016r. w Nasutowie k. Lublina w ośrodku szkoleniowym Dom Nasutów, odbyło się szkolenie pt. „Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży” realizowane w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

WIĘCEJ INFORMACJI

21-24.10.2015 Malta Kolejne spotkanie ekspertów pracujących nad modelem inkubatora przedsiębiorczości.

W dniach 21-24.10.2015 na Malcie odbyło się kolejne spotkanie partnerów współpracujących przy realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.05.2015-22.05.2015 Warszawa Pierwsze spotkanie partnerów w projekcie – już za nami!

W dniach 20.05.2015-22.05.2015 w Warszawie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów realizujących projekt „Inkubator Przedsiębiorczości”. W spotkaniu wzięli udział eksperci ze wszystkich instytucji partnerskich uczestniczących w realizacji projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).