EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


14.09.2016r., Lublin Konferencja "Inkubator Przedsiębiorczości" już za nami!

W dniu 25.10.2016 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca 2 lata realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 Partnerstwa Strategiczne.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2016r., Lublin Konferencje upowszechniające rezultaty projektu

Rozpoczynamy właśnie cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”. W toku wspólnej pracy, udało nam się przeprowadzić badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Malcie, kończymy także opracowywanie modelu Inkubatora przedsiębiorczości, opartego na wynikach prowadzonych badań.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2016r., Lublin Szkolenie: Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na bezpłatne szkolenie "Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży – Inkubator Przedsiębiorczości Zawodowej".

WIĘCEJ INFORMACJI


O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze. Opracowany model będzie gotowy do wdrożenia przez różne podmioty, które chciałby realizować takie działania na rzecz absolwentów szkół zawodowych.

CELE

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu inkubatora przedsiębiorczości, którego funkcjonowanie służyłoby zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla młodzieży chcącej po ukończeniu szkoły zawodowej rozpocząć własne działalność.

DZIAŁANIA

Badanie potrzeb uczniów ,
Opracowanie modelu tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości
Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą
Cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu
Dystrybucja narzędzi opracowanych w ramach projektu
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).