EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


partnerzy projektu


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).Union Haddiema Maghqudin

The Union Haddiema Maghqudin (UHM) was founded on 29 September 1966, under the name of Malta Government Clerical Union (MGCU) with membership restricted to clerical employees in the Public Service. Salvino Spiteri and Maurice Agius respectively were the Union’s first President and Secretary General.
The Union was very well received by clerical employees and its membership immediately was encouraging. Its fruitful services to members and the various gains and achievements in improving the conditions of work of clerical employees, soon made the MGCU very popular among employees in the Public Service. It was recognised as a Union which acted and delivered.
Objectives: - to unite workers into one strong homogeneous body; - to enhance the dignity of the worker and to improve his conditions of work as well as his economic and social standing; - to gain proper representation on bodies where its presence would further the interests of its members; - to achieve and maintain unity of purpose and action among members; - to foster trade unionism among all workers and at all levels; - to educate workers in those matters that affect them; and - to ascertain a good standard of living for pensioners and those who retire from work.


St Thomas Street, Floriana FRN 1123, Malta


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.
Cele Fundacji: promocja postaw obywatelskich; wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego; mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do odpowiedzialności za własne wspólnoty; merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich; promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne; praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej


ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, Poland


ETÖK Eesti Tööküsimuste Keskus/ Estonian Centre for Work-related Questions

ETÖK promotes social dialogue in Estonia. ETÖK is a member of the European Centre for Workrelated. ETÖK organizes seminars and trainings on work relations in Estonia, Germany, Poland, Malta, Portugal and the Republic of Georgia. Special focus has been put in recent projects on youth unemployment and occupational health (our members include medical personal working in this field), also the re-integration of senior citizens in the labor market. ETÖK is consulting center-right political organisations on work relations and occupational health issues. Based in the second-biggest city of Estonia, Tartu, which is the academic capital of the country, ETÖK helps to transfer academic knowledge to the policy-making process. Social dialogue needs further strengthening in Estonia.


N. Triigi 3, 51011 Tartu, Estonia
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).