EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


Główne działania w ramach projektu


Główne działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  • Badanie potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dotyczące tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości: opracowanie ankiety do badań potrzeb i po zakończeniu badań : raportu z badań.

  • Opracowanie spójnego modelu tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych (w formie publikacji zawierającej know how tworzenia i funkcjonowania inkubatora wraz z Programem i metodologią szkoleń dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej)

  • Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą w zakresie udzielania wsparcia dla młodych przedsiębiorców w ramach Inkubatora, prowadzenie szkoleń (wg opracowanych programów i metod) dla uczniów szkół zawodowych przez ekspertów z krajów partnerskich (szkolenia kadry). Szkolenie międzynarodowe, uczestnicy ze wszystkich krajów partnerskich. Szkolenie w Polsce.

  • Cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu we wszystkich krajach partnerskich. Konferencje miały na celu rozpowszechnianie informacji o projekcie ale również zapoczątkowani dyskusji o poziomie przygotowania młodzieży ze szkół zawodowych do prowadzenia własnej firmy i o skutecznych mechanizmach pomagania tej młodzieży.

  • Dystrybucja narzędzi opracowanych w ramach projektu– rozpowszechnienie publikacji zawierającej model Inkubatora Przedsiębiorczości w krajach Wnioskodawcy i partnerów; wysyłka do szkół zawodowych, organizacji rynku pracy, lokalnych władz, spotkania z lokalnymi instytucjami, z mediami, szkołami zawodowymi itp.

Badanie potrzeb uczniów szkół zawodowych


spójny model tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości


Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą


Cykl konferencji upowszechniających


Dystrybucja narzędzi opracowanych w ramach projektu
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).