EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


Lublin, 15.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składania ofert - pośrednik pracy

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Czas na aktywność" (woj. lubelskie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI - pośrednictwo pracy.

DO POBRANIA:

dokument PDF


PROJEKT "Czas na Aktywność"

ROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W LUBLINIE.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 306 390, 50 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl