EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


APLIKACJA DO PROJEKTU

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu./p>


WYNIKI REKRUTACJI

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIA

PROJEKT "Czas na Aktywność"

ROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W LUBLINIE.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 306 390, 50 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl