EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIAPliki do pobrania dla osób aplikujących do projektu i uczestników projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wersja PDF
wersja MsWORD

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

wersja PDF

PROJEKT "Czas na Aktywność"

ROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W LUBLINIE.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 306 390, 50 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl