EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUW ramach projektu OFERUJEMY

  • Diagnozę potrzeb i indywidualny plan działania.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zawodowej.
  • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy.
  • Grupy Wsparcia
  • Bon szkoleniowy na wybrane szkolenie do 3500 zł.
  • Płatne 3-4 miesięczne staże zawodowe.

PROJEKT "Czas na Aktywność"

ROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W LUBLINIE.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 306 390, 50 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl