EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Maj 2018, Lublin Zaczynamy realizację projektu

POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

SZUKASZ PRACY I POTRZEBNE CI NOWE KWALIFIKACJE?

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROJEKCIE „CZAS NA AKTYWNOŚĆ”


ZAPRASZAMY


 • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Wiek 18-64 lata.
 • Pozostające bez zatrudnienia
 • Zarejestrowane w Urzędzie Pracy z III profil pomocy, zagrożone ubóstwem.
 • Zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego.

ZAPEWNIAMY


 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering oraz poczęstunek.
 • Stypendium szkoleniowe 8,57 zł brutto za godzinę.
 • Stypendium stażowe 1286, 55 zł brutto.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.


WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne Włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

W ramach projektu OFERUJEMY


 • Diagnozę potrzeb i indywidualny plan działania.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zawodowej.
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy.
 • Grupy Wsparcia
 • Bon szkoleniowy na wybrane szkolenie do 3500 zł.
 • Płatne 3-4 miesięczne staże zawodowe.

ZAPEWNIAMY


 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering oraz poczęstunek.
 • Stypendium szkoleniowe 8,57 zł brutto za godzinę.
 • Stypendium stażowe 1286, 55 zł brutto.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

UCZESTNICY


 • Osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Wiek 18-64 lata. 
 • Pozostające bez zatrudnienia
 • Bierne zawodowo
 • Zarejestrowane  w Urzędzie Pracy z III profil pomocy, zagrożone ubóstwem.
 • Zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.


Projekt realizowany jest w terminie
01.01.2018–28.02.2019


PROJEKT "Czas na Aktywność"

ROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W LUBLINIE.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 306 390, 50 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl