EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny / wersja zaktualizowana - aktualizacja dotyczy zbierania informacji dot. niekorzystnej sytuacji uczestnika projektu
wersja PDF


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
wersja PDFAKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ